Kaksi BioPaavo-hackathonia avattu!

Maa ja metsätalous
Juttuvinkki / Bio-Paavo /
Kyyjärven kunta
Aaro Toppinen
Bio paavo hackathon

Kaksi BioPaavo-hackathonia avattu!

Toimeksiantajina Valtra ja Kemira. Nyt mietintämyssyt päähän ja osallistumaan!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo lähtee yhdessä Kasvu Openin kanssa hakemaan ratkaisuja kahteen digitalisaatiota koskevaan innovaatiohaasteeseen. Ratkaisuja haasteisiin haetaan hackathon-innovaatiokilpailujen muodossa.

Kemiran toimeksiannolla haetaan digitalisaatiosta ja alustataloudesta ratkaisuja uudistuvaan ja kestävään kemianteollisuuteen. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, jotka voivat edesauttaa kemianteollisuutta lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä raaka-aineketjuissaan.

Fossiilisten raaka-aineiden saatavuus ja kaupankäynnin logiikka perustuvat tiettyihin vallitseviin ansaintalogiikoihin, tuotantotapoihin ja teknologioihin. Kun kemianteollisuus siirtyy yhä enemmän hyödyntämään biopohjaisia raaka-aineita sekä jäte- ja sivuvirtoja kotimaisilta ja kansainvälisiltä toimittajilta, toimitusketjujen kompleksisuus lisääntyy, potentiaalisten toimittajien määrä kasvaa, materiaalien laatuvaihtelu lisääntyy ja ennakoitavuus vähenee. Tarvitaan uusia digitaalisia alustoja, joilla pystytään hallinnoimaan raaka-ainevirtoja ja niiden hinnoittelua. Hackathonin avulla halutaan tuoda esiin digitalisaation ja alustatalouden tuomia mahdollisuuksia uusien kemianteollisuuden kestävää kehitystä tukevien liiketoimintamallien ja konseptien rakentamiseksi.

 ”Hackathonit ovat osoittautuneet Kemiralle tärkeäksi työkaluksi uusien konseptien ja liiketoimintamallien kehittämisessä ja testaamisessa. KemiraHackathonin aihe on kuvaus siitä maailmasta, johon kemianteollisuus on siirtymässä lisääntyvän ympäristötietouden ja uusien teknologioiden tukemina. Odotamme osallistuvilta tiimeiltä toteuttamiskelpoisia, jopa erittäin radikaalejakin, ratkaisuja uudistuvaan kemianteollisuuteen liittyen”, sanoo Jani Saarinen Kemiran tutkimus- ja kehitysyksiköstä.

Valtran toimeksianto koskee ratkaisuja, joiden avulla voidaan työkoneiden tuottamasta datasta synnyttää lisäarvoa loppuasiakkaalle. Näin voidaan edesauttaa kestävän ruoantuotannon ja alkutuotannon digitalisaatiota, tiedolla johtamista, reaaliaikaiseen dataan perustuvaa päätöksentekoa, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kannattavuutta ruokaketjussa.

Digitalisaatio, työkoneiden tuottaman telemetriadatan hyödyntäminen ja reaaliaikaiseen dataan perustuva päätöksenteko luovat uusia mahdollisuuksia tehostaa työkoneiden käyttöä, alkutuotantoa, ruokaketjua ja kestävää ruoantuotantoa, ja sitä kautta maatilojen kannattavuutta. Nykyaikaisissa työkoneissa dataa syntyy valtavasti. Miten syntyvä data voidaan valjastaa uudeksi älyksi, joka auttaa työkoneen operoijaa tekemään reaaliaikaiseen dataan perustuvia päätöksiä?

 ”Maanviljelijät seuraavat tarkasti oman tilan kannattavuutta, mutta traktorin ja tilan datan kerääminen monista eri lähteistä ja sen analysointi on työlästä. Valtra-hackathonin avulla toivomme voivamme tarjota asiakkaille uusia, maatilan kannattavuutta tukevia työkaluja”, kommentoi Valtran markkinointijohtaja Mikko Lehikoinen. 

Molempiin hackathoneihin on aikaa ilmoittautua 6.2.2022 saakka. Tämän jälkeen valitaan tiimit, jotka pääsevät mukaan varsinaiseen hackathoniin eli innovaatiokilpailuun. KemiraHackathon huipentuu 10.3.2022, ja ValtraHackathon 23.3.2022, jolloin valitaan voittajatiimi tai useampi voittajaehdotus.

 

Hackathonit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille.

Viestiä saa erittäin mielellään jakaa eteenpäin omissa verkostoissa! JAMK:in henkilökunta ja opiskelijat ovat myös enemmän kuin tervetulleita muodostamaan tiimejä ja osallistumaan skabaan 😃

Molemmat hackathonit toteutetaan englanniksi.

LinkedIN: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6887298220045811712

Tarkemmat ohjeet Hackathoneihin löytyvät BioPaavon sivuilta: Hackathon - JAMK

Tervetuloa ratkomaan haastetta!

Biotalouden yrityskiihdyttämö –projektin, BioPaavon, toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Lisätietoja:

www.biopaavo.fi

Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 464 2563
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jani Saarinen, Sr Manager, R&D and Technology 
etunimi.sukunimi@kemira.com 
Kemira Oyj 

Aapo Aijasaho, Manager, Product Marketing
etunimi.sukunimi@agcocorp.com
Valtra inc.

Mikko Lehikoinen, Vice President, Marketing
etunimi.sukunimi@agcocorp.com
Valtra Inc.


Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 Valtra on Pohjoismaiden johtava maataloustraktoreiden valmistaja ja palveluiden tarjoaja. Valtra-traktorit tunnetaan helppokäyttöisyydestä, monipuolisuudesta ja kestävyydestä. Yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltuja traktoreita käyttävät niin uusia teknologioita hyödyntävät täsmäviljelijät, maatalouden urakoijat, kuin perinteisempiä mekaanisia koneita käyttävät ammattilaisetkin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset