Ukrainan kriisi vaikuttaa merkittävästi rakentamiseen

Tekniikka ja talous
Betset Oy
Saila Ukkonen
rakennustyömaa

Ukrainan kriisi vaikuttaa merkittävästi rakentamiseen

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja laittoi maailman ainakin hetkellisesti uuteen järjestykseen. Koronan uutisointi loppui kuin seinään vaikka se on edelleen keskuudessamme.

Ihmisillä on kyky vastaanottaa vain tietty määrä informaatiota ja tällä hetkellä tuo määrä täyttyy Ukrainan tilanteesta ja sen mahdollisista vaikutuksista Suomeen. Sodan tuoma epävarmuus on kiihdyttänyt keskustelua huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla. Rakentamisessa sota on vaikuttanut erityisesti terästuotteiden saatavuuteen ja hintaan, myös puutuotteiden kanssa tulee ongelmia.

Betset on aikaisempina vuosina tuonut merkittäviä määriä terästä ja muita komponentteja Venäjältä ja Ukrainasta. Kokonaisuudessaan terästeollisuuden puolivalmisteista ja valmiiden tuotteiden globaalista viennistä kymmenesosa on jumissa. Venäjän osuus on 7,2 prosenttia ja Ukrainan 3,8 prosenttia. Koska koko konfliktialueen terästuotanto on nyt poissa markkinoilta johtaa se merkittäviin saatavuusongelmiin jotka pahimmilla viivästyttävät tai kaatavat rakennushankkeita.

Vallitseva tilanne ja asetetut pakotteet ovat muuttaneet Betsetin hankintapolitiikkaa ja venäläistä alkuperää olevien tuotteiden käyttö on lopetettu. Suomessa on paljon kotimaista materiaalituotantoa, jota pyrimme ensisijaisesti hyödyntämään. Kotimaisten tuotteiden lisäksi olemme avanneet uusia hankintakanavia Eurooppaan turvataksemme oman tuotantomme sekä varmistaaksemme toimitusaikataulut asiakkaillemme.

Kuten olemme nähneet, riippuvuus tuontitavarasta tekee yhteiskunnasta haavoittuvan monella sektorilla. Energian hintojen nousu näkyy raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten nousuna, mikä vaikuttaa suoraan lopputuotteiden hintoihin. Yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää on huolehtia kotimaisten yritysten toimintaedellytyksistä ja näin varmistaa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta niin rakennusmateriaalien kuin myös energian suhteen. Huoltovarmuuden turvaamiseksi joudutaan miettimään kotimaisen puun ja turpeen energiakäyttöä lähivuosina. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin pidettävä kiinni vihreän siirtymän ja ilmastomuutoksen hillintään tähtäävistä jo sovituista toimenpiteistä.

Energian kallistuminen ja raaka-aineiden saatavuusongelmat heijastuvat rakennusalaan kokonaisuudessaan. Lisäksi rakennustyömailla ja tuoteteollisuudessa on ollut ukrainalaista työvoimaa, jonka saatavuus luonnollisesti vähenee, kun miehet on kutsuttu armeijan palvelukseen. Nämä kaikki vaikuttavat koko lailla suoraan rakentamisen hintaan, joka muutenkin on ollut noususuunnassa. Rakentamisen kallistuessa se luultavasti vähenee tämän vuoden aikana ennustettua voimakkaammin.

Lisäksi rahoitusmarkkinat ovat reagoineet sodasta aiheutuneeseen epävarmuuteen ja asetettuihin pakotteisiin. Hyvin todennäköistä on se, että pankkien into rahoittaa asumista vähenee ainakin hetkellisesti. Näin kävi koronapandemian iskiessä. Taloyhtiölainojen saatavuus vaikeutuu, mistä johtuen rakennushankkeita siirretään tai mahdollisesti perutaan eli rakentaminen hidastuisi myös rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien muutosten johdosta.

Nyt on syytä miettiä kokonaisuutta ja pohtia, millaisin keinoin kotimaisen rakentamisen tulevaisuus voidaan turvata. Tarvitsemme luotettavaa ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa sekä infraa ja näihin tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan kaikissa olosuhteissa nyt ja tulevaisuudessa.

Pysytään terveinä!

Mika Löytönen
Toimitusjohtaja
Betset-yhtiöt

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset