#Seurakuntavaalit 2022

Seurakunnat
Kyyjärven kappeliseurakunta
Tanja Kyrönlahti
ehdokaslista
Ehdokaslistojen yhdistelmä
äänestys
Ennakkoäänestys Kyyjärven pappilassa to 10.11. kello 10-12 ja 13-17
kuljetus
Linja-autokuljetus kappeliseurakunnista varsinaisena vaalipäivänä 20.11.2022 Saarijärvelle

#Seurakuntavaalit 2022

Vuoden 2022 seurakuntavaalit Kyyjärvellä.
Ennakkoäänestyspäivä torstaina 10.11. pappilassa.

Kyyjärvellä vaalien ennakkoäänestys Kyyjärven pappilassa torstaina 10.11.2022 kello 10-12 ja 13-17.

Varsinainen vaalipäivä su 20.11.2022, äänestys vain Saarijärvellä.

 

Äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä äänioikeutetuilla kirkon jäsenillä. 

Vaaleissa äänestetään luottamushenkilöt tulevalle nelivuotiskaudelle. Kyyjärveltä ehdokkaita on 7. 

 

Hautaustoimi

Metsien merkitys 

Varhaisnuoret ja nuoret seurakunnassa

Lapset seurakunnassa

 

Kuva poistettu.

Hyvä seurakuntalainen

 

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuuston valitaan 27 jäsentä. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toimintaan, talouteen ja kiinteistöihin liittyvistä asioista. He päättävät toiminnan painopisteistä ja suuntaviivoista vuosiksi eteenpäin. He päättävät miten varat jaetaan ja miten kirkollisverot käytetään. Päätökset koskevat esimerkiksi lapsia, nuoria, perheitä ja vanhuksia, hautausmaiden hoitoa sekä kiinteistöjen ylläpitämistä.

Saarijärven seurakunta on maantieteellisesti hyvin laaja koostuen Saarijärven alueesta sekä viidestä kappeliseurakunnasta Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Pylkönmäki. On tärkeää, että päättäjiä on koko tältä alueelta, jotta edustuksellisuus toteutuu. Tämän voi taata ainoastaan äänestämällä.

Yhteisten tavoitteiden ja suuntaviivojen lisäksi tulee ottaa huomioon paikallisia piirteitä ja perinteitä. Seurakunnan tulee pitää kiinni perustehtävästään, mutta samalla uudistua ja toimia muuttuvassa ympäristössä. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin äänestämällä.

Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on su 20.11.2022 klo 11–20 Saarijärven kirkossa. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 8.11.–12.11.2022. Ehdokkaista ja ennakkoäänestyspaikoista tiedotetaan www.saarijarvenseurakunta.fi ja www.seurakuntavaalit.fi sekä paikallislehdissä.

Voit äänestää oman seurakuntasi ehdokasta missä tahansa ennakkoäänestyspaikas­sa. Äänioikeus on kaikilla kirkon jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta viimeistään 20.11.2022. Muistathan valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi. Voit äänestää myös kotona, jos et pääse paikalle vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Kotona äänestävien on ilmoittauduttava seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11. klo 16.

Kiitän lämpimästi kaikkia ehdokkaita ja vastuunkantajia.

Nyt on sinun aikasi valita ehdokas, antaa äänesi ja vaikuttaa.

Jarmo Autonen, kirkkoherra

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset