Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset haettavissa vuoden 2023 toimintaan

Kunnalliselämä
Sanna Honkonen
Kyyjärven kunta
Sanna Honkonen
Harrastuksia

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset haettavissa vuoden 2023 toimintaan

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityötä tekeville yhdistyksille toiminnan perusteella sekä kohdeavustuksia yhdistyksille ja muille toimijoille tapahtumien ja projektien järjestämiseen.

Avustuksella tuetun toiminnan tulee edistää kyyjärveläisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan, nuorisotyön tai kulttuurin keinoin.  Avustusta saavan yhdistyksen pitää olla sijoittunut Kyyjärvelle ja toimintaan osallistuvien olla pääsääntöisesti kuntalaisia.  Kilpaurheilua ei näillä avustuksilla tueta.  

Avustusta on haettava toimintakaudelle 1.12.2022-30.11.2023 toteutuneen toiminnan perusteella  27.11.2023  klo 16.00 mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta on ilmettävä ryhmille tarkoitun ohjatun toiminnan ja kerhotoiminnan osalta kokoontumiskerrat ja ryhmän keskimääräinen koko.  Koulutus- ja leiritoiminta-avustuksista tulee esittää tositteet  todellisista kustannuksista, joista osalle voi saada avustusta. Urheilu- ja liikuntatapahtuma-avustusta, projektiavustusta ja kohdeavustusta tulee hakea etukäteen tulevalle toiminnalle.  

Myös yhdistyksen yleistä toiminta-avustusta voidaan hakea.  Yleisavustus on harkinnanvarainen, myöntämisen perusteina mm. toiminnan merkitys ja erikoispiirteet, kuntalaisten hyvinvoinnin ja  yhteisöllisyyden merkittävä edistäminen, yhdistyksen taloudellinen tilanne ja tuen tarve.  Yleisavustukseen tulee liittää toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle ja yhdistyksen säännöt, mikäli hakija on uusi tai säännöt ovat muuttuneet.

Hakemukset tulee osoittaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle joko paperiversiona osoitteeseen Kyyjärven kunta/sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai sähköisesti kirjaamo@kyyjarvi.fi .

Avustusten myöntämisen perusteet ovat liitteenä. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset