Tehostetun nuorisotyön suunnitelma 5K-kuntiin

Lapset ja nuoret
Karstulan-Kyyjärven 4H-yhdistys ry
Päivi Heinonen
nopolanews

Tehostetun nuorisotyön suunnitelma 5K-kuntiin

Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven, Kinnulan ja Kyyjärven nuorisopalveluiden työntekijät kokoontuivat viime keväänä Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkoston eli Kanuunan koulutukseen ja suunnittelivat tehostetun nuorisotyön suunnitelman kriisitilanteiden varalta. Tehostetun nuorisotyön suunnitelmaan kootaan kaikki alueen nuorisotyötä tekevät toimijat. Viiden kunnan mukanaolo takaa sen, että pystymme vastaamaan tarpeeseen isommankin kriisin koskettaessa aluettamme.

Tehostettu nuorisotyö on nuorisotyön ammattilaisten läsnäoloa ja saavutettavuutta nuoria kohdanneissa kriisitilanteissa. Tehostettu nuorisotyö ei ole itse kriisityötä, vaan se kohdentuu niille nuorille, joita kriisi koskettaa välillisesti. Tehostetun nuorisotyön valmistelutöistä vastaa nimetyt työntekijät Essi Honkonen ja Päivi Heinonen, etsivä nuorisotyöntekijä Jaana Ojala on varahenkilönä.

Tehostetun nuorisotyön aloittaminen varmistetaan aina sivistysjohtajalta. Tehostetun nuorisotyön suunnitelma on esitelty ja hyväksytty jo Karstulan, Kyyjärven ja Kivijärven ja Kannonkosken sivistyslautakunnissa. Kinnulan osalta esittely tapahtuu joulukuulla.  

Yhteinen suunnitelma mahdollistaa keskinäisen yhteistyön ja tuen. Sen ansiosta toimintamallit ovat kaikille tutut ja on mahdollista saada lisää resursseja naapurikunnasta. Joskus on mahdollista, että oman kunnan nuorisopalveluiden työntekijät ovat syystä tai toisesta jäävejä työskentelemään kriisitilanteen yhteydessä, jolloin yhteistyö tulee tarpeeseen. Haasteena lienee tiedonkulun suhteen se, ettei kukaan nimetyistä työntekijöistä asu Kyyjärvellä. Tähän haasteeseen liittyen toivommekin kriisitilanteen sattuessa tukea tiedonkulkuun kuntalaisilta ja kunnan henkilöstöltä.

Käytännössä tehostettu nuorisotyö tarkoittaa esimerkiksi nuorisotilan avaamista laajennetuin aukioloajoin, päivystystä sekä jalkautumista nuorten pariin. Nuorille mahdollistetaan kokoontuminen ja tarjotaan tilaisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa. Tehostetun nuorisotyön suunnitelma tuo mahdollisuuden kohdata nuoria eri toimintaympäristöissä ja tarjota some- ja puhelinpäivystystä, myös anonyymisti ja tarvittaessa ympärivuorokautisesti.

Tehostettu nuorisotyö on aina määräaikaista ja kohdennettua. Työskentely tapahtuu työpareittain ja työaikaa priorisoidaan normaalista työskentelystä tehostettuun nuorisotyöhön. Suunnitelmaa tarkistetaan aina syyskuussa sekä päivitetään tarvittaessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset