Kunnanhallituksen päätöksiä 15.1.2024

Kunnalliselämä
Teija Uitto-Kohonen
Kyyjärven kunta
Teija Uitto-Kohonen
Kyyjärven kunta tiedottaa: kunnanhallituksen päätöksiä 15.1.2024

Kunnanhallituksen päätöksiä 15.1.2024

Kyyjärven kunta tiedottaa: kunnanhallituksen päätöksiä 15.1.2024.

Kunnanhallitus,

  • Vahvisti vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman.
  • Tyytyy valtiovarainministeriön valtionosuuspäätöksiin vuodelle 2024.
  • Päätti hallinto-, sivistys- ja teknisen osaston hankintojen vastaanottajat (asiatarkastajat) ja hyväksyjät.
  • Hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen nuorisovaltuuston jäsenistä. Nuorisovaltuuston jäseniksi nimettiin Bertta Humalajoki, Meeri Nissinen, Juulia Noponen, Emilia Simola, Linnea Noponen, Elsa Nissinen ja Sini Mäkelä. Nuorisovaltuuston kummiluottamushenkilöiksi nimettiin Jarkko Hänninen, Tanja Kyrönlahti ja Marjatta Uusimäki. Lisäksi kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään valtuuston kokoukseen edustajan. 
  • Hyväksyi päivitetyn Kyyjärven kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2024–2025 sekä yksilöidymmän koulutussuunnitelman vuodelle 2024. 
  • Esittää valtuustolle, että vuoden 2023 aloitteet merkitään tiedoksi ja todetaan loppuun käsitellyksi.
  • Esittää valtuustolle, että Kyyjärven kunnan 2023 avaava tase vahvistetaan.
  • Merkitsi tiedoksi, että Kyyjärven kunta sai vuonna 2023 valtionosuutta 985 460 €, joka on 246 219 € enemmän, kun talousarviossa.
  • Päätti, että Kauppakeskus Paletti Oy:n tasearvo nollataan Kyyjärven kunnan kirjanpidossa vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan: Dynasty tietopalvelu : Kyyjärven kunta (kyyjarvi.fi)

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset