Yhteysviranomaisen perustellut päätelmät Kämppäkankaan ja Kauniskankaan tuulivoimahankkeista

Kunnalliselämä
Kyyjärven kunta
Jouni Kujala
Tuulivoimalat ja aurnigonnousu.

Yhteysviranomaisen perustellut päätelmät Kämppäkankaan ja Kauniskankaan tuulivoimahankkeista

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut YVA-lain (252/2017) 23 §:n 
mukaiset perustellut päätelmät Kämppäkankaan ja Kauniskankaan hankkeiden ja niiden sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää näkemyksensä YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä (linkit alla).

Perusteltu päätelmä Kämppäkangas

Perusteltu päätelmä Kauniskangas

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset