Punaisen Ristin paikallisosasto vastaa paikallisesti järjestön varautumis- ja valmiustoimien toteuttamisesta

Vapaa-aika
SPR / Kyyjärvi
Tanja Kyrönlahti
spr kuva

Punaisen Ristin paikallisosasto vastaa paikallisesti järjestön varautumis- ja valmiustoimien toteuttamisesta

Auttamisvalmiudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla yksilöt ja yhteisöt varautuvat ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan.

SPR:n paikallisosasto toimii ja kouluttaa omia vapaaehtoisiaan
Paikallisesti osasto on Punaisen Ristin tehtävien toteuttajana toimialueellaan. Punaisen Ristin valmius täydentää viranomaisvalmiutta, tavoitteena vahvistaa lähiyhteisöjä, niiden häiriönkestävyyttä ja välittämisen kulttuuria. Yksilöt ovat yhä tärkeämpiä turvallisuustoimijoita omilla valinnoillaan ja toiminnallaan perheen ja lähiyhteisöjensä jäseninä. 

Tavoitteena Punaisen Ristin osaamiseen kaikkialla Suomessa kuuluu ensiapu, ensihuolto, kotimaan apu ja henkinen tuki, osaston omana tai sovittuna alueellisena toimintana.

Vapaaehtoisten osaaminen sekä henkilö- ja materiaaliresurssit ovat auttamisvalmiuden perusta. Toimijat muodostavat yksittäisten osastojen tai osastojen yhteisiä toimintaryhmiä, jotka tukevat viranomaisia erilaisissa tehtävissä.

 Apumme on henkilöapua (neuvonta, ohjaus, tukeminen) sekä materiaalista apua. Punaisen Ristin paikallisosastot ja Vapepa-verkoston alueelliset toimikunnat ylläpitävät järjestövalmiutta omalla paikkakunnallaan kouluttamalla ja harjoittelemalla, piiriorganisaation tukiessa tätä toimintaa.

Osasto toteuttaa Punaisen Ristin kotimaan apua ja muita järjestön ydintehtäviä, ylläpitää järjestön toimintavalmiutta ja vapaaehtoista auttamisvalmiutta sekä osallistuu aktiivisesti Vapepan paikallistoimintaan sekä muuhun mahdolliseen seutukunnan järjestöverkostotoimintaan. Nämä toiminnot ovat tärkeitä myös vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden keskinäisen tuntemisen kannalta.

Tehokkain ja nopein apu äkillisissä tilanteissa löytyy aina ensin läheltä. Vapaaehtoisten näkyvä toiminta omassa yhteisössään vahvistaa luottamusta siihen, että ihmiset haluavat auttaa toisiaan. Tehokas apumme perustuu siihen, että järjestöllä on elävä kosketus yhteisöön, ihmisten arkeen ja avuntarpeisiin.

Tärkein osa valmiuden suunnittelua on yhteistyön varmistaminen kaikissa tilanteissa. Teemme yhteistyötä valmiuden ja varautumisen verkostoissa ja toimimme yhdessä eri sidosryhmien kanssa paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Osaston auttamisvalmiutta kehitettäessä (valmiussuunnittelu) todetaan omat toimintamahdollisuudet ja niiden perusteella suunnitellaan osaston toimintamallit sekä todetaan koulutus- ja harjoittelutarpeet. Viranomaisen tarvitsema tukipyyntö välitetään järjestöjen yhteisen ja Punaisen Ristin ylläpitämän OHTO-tietokannan avulla. 

Punaisen Ristin osastojen auttamisvalmiuden yhteyshenkilöiden yhteystiedot tulee olla kirjattuina ja päivitettyinä OHTO-tietokannassa, sekä liitettyinä osaston hälytysryhmiin, jotta tieto avun tarpeesta voidaan välittää oikeille henkilöille.

OSASTON AUTTAMISVALMIUDEN YHTEYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Kotimaan avun yhteyshenkilö: Viivi Humalajoki puh. 044 2043141
Valmiuden yhteyshenkilö: Tanja Kyrönlahti puh. 040 5167366
Tiedottaja: Tanja Kyrönlahti 
Keräysjohtaja: Paula Halkosaari puh. 040 6299944
Puheenjohtaja: Viivi Humalajoki

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset